KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Kolejna wygrana sprawa frankowa Bank Millennium 2021

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie naszej Kancelarii w sprawie frankowej. Tym razem korzystne dla naszych Klientów rozstrzygnięcie zapadło przeciwko Bankowi Millennium. Kredytobiorcy otrzymali w 2006 roku pożyczkę w kwocie 369.000 zł. Pomimo, iż regularnie spłacali raty i dokonali spłaty w kwocie znacznie przewyższającej kwotę rzeczywiście otrzymaną od Banku, to saldo ich zadłużenia na dzień 27 sierpnia 2020 r. w dalszym ciągu wynosiło 84.821,31 CHF! W toku postępowania powodowie domagali się ustalenia nieważności umowy i zasądzenia kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad wartość udzielonej im pożyczki. Sąd w całości uwzględnił wszystkie żądania, w tym w zakresie odsetek liczonych od daty bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty wysłanym do banku.

Wyrok frankowy w sprawie Banku Millennium

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w osobie SSO Ewy Dyja w sprawie o sygn. akt I C 1236/20:

✅ustalił, że umowa o Millepożyczkę Hipoteczną z dnia 6 stycznia 2006 r. zawarta pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna;

✅zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 106.266,93 zł wraz z odsetkami;

✅obciążył pozwanego kosztami procesu w kwocie 11.834,00 zł.

Dlaczego Sąd uznał umowę frankową za nieważną

Zdaniem Sądu umowa frankowa zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna przede wszystkim z uwagi na występowanie w jej treści klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych). Sąd podkreślił, że odwołanie w umowie do Tabel Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium S.A. powodowało, że powodowie zostali pozbawieni wiedzy, w jaki sposób ustalana jest wysokość ich faktycznego zobowiązania względem Banku. Wysokość swojego zobowiązania wyrażonego we franku szwajcarskim, czyli kwoty, którą faktycznie mieli spłacić, powodowie mogli poznać dopiero w chwili uruchomienia pożyczki, a więc po upływie prawie 2 miesięcy od zawarcia umowy. Ponadto, powodowie nie mieli możliwości, aby sprawdzić, w jaki sposób kurs stosowany przez Bank był ustalany. Takie postępowanie Banku Sąd uznał za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia uznając, że „termin przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie spełnionych świadczeń w związku z unieważnieniem Umowy może rozpocząć bieg dopiero po podjęciu przez pożyczkobiorcę będącego konsumentem wiążącej i wyraźnej decyzji w tym względzie. Dopiero wtedy można przyjąć, że brak podstawy prawnej świadczenia stał się definitywny, a strony mogły zażądać skutecznie zwrotu nienależnego świadczenia.”. Co przy tym istotne, Sąd zasądził odsetki ustawowe za czas opóźnienia od dnia 21 sierpnia 2020 r., czyli od daty bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Dominika Solipiwko.

Zastanawiasz się czy Ty też masz szansę na wygraną z bankiem?

Codziennie dochodzą do Ciebie informacje o kolejnych wygranych w sprawach frankowych. Też chciałbyś zrobić coś ze swoją umową, ale zastanawiasz się, czy rzeczywiście jest o co walczyć i czy masz szansę na korzystny wyrok w sprawie? Nie czekaj i wypełnij formularz online dostępny na naszej stronie. Otrzymasz bezpłatną, niezobowiązującą i indywidualną analizę Twojej umowy frankowej, która pomoże Ci podjąć decyzję w sprawie możliwości uwolnienia się od toksycznego kredytu.