KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Fuzje i przejęcia (M&A)

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) są szansą na rozwój biznesu, zwiększając jego konkurencyjność na rynkach krajowych czy międzynarodowych. Są one jednak obarczone dużym ryzykiem, dlatego podejmowane działania powinny być przemyślane i dokładnie zaplanowane. Aby proces został prawidłowo i skutecznie przeprowadzony, powinna się nim zająć specjalizująca się w M&A kancelaria.

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w zakresie transakcji łączenia się spółek, przejęć podmiotów gospodarczych lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Zapewniamy Klientom bezpieczeństwo przeprowadzanych procesów oraz wsparcie dla procesu na każdym jego etapie.

Prawnik M&A – zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie transakcji M&A,
  • wsparcie podczas negocjacji,
  • zabezpieczenie informacji poufnych,
  • prowadzenie profesjonalnego badania due diligence,
  • przygotowanie struktury prawnej i podatkowej transakcji,
  • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej,
  • prowadzenie procedury koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • pomoc w integracji przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania

Fuzje i przejęcia (ang. Mergers & Acquisitions, M&A) to działania, w wyniku których dochodzi do połączenia się podmiotów w celu utworzenia całkiem nowej spółki lub przejęcia jednej spółki przez drugą.
Badanie due diligence wykonuje się głównie przy transakcjach kapitałowych takich, jak fuzje i przejęcia. Polega ono na dokładnej analizie sytuacji podmiotu gospodarczego, ustaleniu jego wartości i potencjału, identyfikacji ryzyk związanych z transakcją, czy też pozyskanie wiedzy ułatwiającej strukturyzację transakcji. Po przeprowadzeniu badania powstaje raport, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy warto podjąć ryzyko i dokonać transakcji z danym podmiotem, czy też lepiej odstąpić od dalszej współpracy.
Połączenie oraz przejęcie firm (M&A) stanowią szansę na skokowy rozwój przedsiębiorstw, zwiększając ich konkurencyjność na rynkach krajowych czy arenie międzynarodowej. Dzięki transakcji przedsiębiorstwo może uzyskać dostęp do nowych źródeł finansowania, nowych rynków czy bazy kontrahentów.