Kolejna wygrana z mBank 2022

Kolejni kredytobiorcy reprezentowani przez Naszą Kancelarię mogą odetchnąć z ulgą. Tym razem Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych MULTIPLAN waloryzowany kursem CHF. Umowa MULTIPLAN nieważna 2022 Sąd Okręgowy w Katowicach SSO Wacława Walencka w sprawie o sygn. akt I C 1169/21 wydał wyrok,...

Wygrana sprawa frankowa z mBank

Kolejna wygrana Kancelarii, tym razem z mBankiem. Sąd Rejonowy w Mysłowicach uwzględnił w całości powództwo reprezentowanych przez Nas Klientów uznając, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych mPlan waloryzowany kursem CHF jest nieważna. Wyrok w sprawie frankowej mBank Sąd Rejonowy w Mysłowicach SSR Agnieszka Dudek-Kowalska wyrokiem w sprawie o...

Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. 2022

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w dniu 4 maja 2022 r. oddalił zażalenie banku na postanowienie o udzieleniu naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu "frankowego". Sąd oddala zażalenie banku na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia Sąd przychylił się do naszej argumentacji, w której wskazywaliśmy na nieważność...

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału w sprawach frankowych

Kredyty frankowe przyczyniły się do dramatycznej sytuacji finansowej wielu kredytobiorców. Przyczyną takiego stanu rzeczy było stosowanie przez banki wzorców umownych, które zawierały tzw. klauzule abuzywne, a więc zapisy niedozwolone z punktu widzenia prawa. Miały one charakter krzywdzący dla kredytobiorców, utrudniały korzystanie z kapitału kredytowego, a ich negocjowanie było niemożliwe. Obecnie...