Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału w sprawach frankowych

Kredyty frankowe przyczyniły się do dramatycznej sytuacji finansowej wielu kredytobiorców. Przyczyną takiego stanu rzeczy było stosowanie przez banki wzorców umownych, które zawierały tzw. klauzule abuzywne, a więc zapisy niedozwolone z punktu widzenia prawa. Miały one charakter krzywdzący dla kredytobiorców, utrudniały korzystanie z kapitału kredytowego, a ich negocjowanie było niemożliwe. Obecnie...