Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. 2022

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w dniu 4 maja 2022 r. oddalił zażalenie banku na postanowienie o udzieleniu naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu "frankowego". Sąd oddala zażalenie banku na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia Sąd przychylił się do naszej argumentacji, w której wskazywaliśmy na nieważność...