KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

RODO - Ochrona danych osobowych

Wejście w życie RODO zmieniło zasady postępowania z danymi osobowymi, kładąc nacisk na zwiększenie poziomu ochrony przetwarzanych danych. Jednocześnie obowiązujące przepisy nie dają żadnych konkretnych wskazówek, czy standardów technicznych, które pomogłyby w należytym zabezpieczeniu tych danych. Z tego względu wdrożenie RODO wymaga indywidualnego podejścia i stworzenia rozwiązań dostosowanych do działalności danego przedsiębiorcy.

Ochrona danych osobowych – adwokat Sosnowiec

Nasza Kancelaria specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych. Z powodzeniem wdrożyliśmy standardy RODO u kilkudziesięciu podmiotów z różnych branż. W ramach świadczonych usług dążymy do zapewnienia naszym Klientom maksymalnego bezpieczeństwa prawnego związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Jednocześnie chcemy, by proces przetwarzania danych był także możliwie prosty do wprowadzenia i codziennego stosowania.

Adwokat ochrona danych osobowych (RODO), Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

  • wdrożenie RODO – przeprowadzenie wstępnego audytu zasad przetwarzania danych osobowych, opracowanie wzorów klauzul umownych i wzorców umów uwzględniających standardy RODO,
  • stworzenie wymaganych prawem procedur i rejestrów, przeprowadzenie kompleksowych szkoleń pracowników,
  • przeprowadzenie audytu powdrożeniowego,
  • przeprowadzanie audytów zgodności przedsiębiorstwa z RODO i innymi obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych,
  • sporządzanie zgłoszeń naruszenia ochrony danych do PUODO,
  • reprezentacja w trakcie kontroli PUODO, w postępowaniu przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi,
  • przeprowadzenie szkolenia RODO.

Najczęściej zadawane pytania

W celu wdrożenia RODO w pierwszej kolejności należy przeprowadzić audyt, który pozwoli na ustalenie, jakie dane osobowe i w jaki sposób są przetwarzane w firmie, a także pozwoli na zidentyfikowanie niebezpieczeństw związanych z przetwarzaniem tych danych. Kolejnym krokiem jest określenie środków pozwalających na zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych. Niezbędne jest również przygotowanie i wdrożenie dokumentacji oraz procedur związanych z ochroną danych osobowych.
Dokumentacja RODO powinna obejmować w szczególności: politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym, rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, klauzule informacyjne, dokumentację związaną z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych i zobowiązaniem do zachowania poufności danych, umowy powierzenia przetwarzania danych, dokumentację naruszeń ochrony danych osobowych, czy też dokumentację wiążącą się z prowadzeniem analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych.
Kary za nieprzestrzeganie RODO mogą zostać nałożone w wysokości nawet do 20 milionów euro bądź do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego.