KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Publikacje prawne

Blog o prawie medycznym i prawach pacjenta.

Polityka prywatności w gabinetach medycyny estetycznej

Polityka prywatności w gabinetach medycyny estetycznej

Pandemia koronawirusa spowodowała znaczne zahamowanie rozwoju wielu stacjonarnych biznesów, „mobilizując” jednocześnie coraz większą liczbę przedsiębiorców do przeniesienia swojej działalności do Internetu. Nie w każdym przypadku wprowadzenie modelu biznesu online...

czytaj dalej
Przedawnienie roszczeń z tytułu błędu medycznego

Przedawnienie roszczeń z tytułu błędu medycznego

Co do zasady roszczenia majątkowe, w tym również roszczenia z tytułu błędu medycznego, ulegają przedawnieniu. Skutkiem takiego przedawnienia jest możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia. W odniesieniu do roszczeń przeciwko podmiotom leczniczym o...

czytaj dalej
Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Prawa, jakie posiada każdy pacjent, zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Do tych praw należą m.in.: prawo do świadczeń zdrowotnych; prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych; prawo do...

czytaj dalej
Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

  Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia pacjenta w wyniku tzw. „błędu medycznego” może spowodować szereg negatywnych skutków. Przykładowo możemy do nich zaliczyć utratę lub ograniczenie możliwości pracy zarobkowej, koszty leczenia, koszty ewentualnej...

czytaj dalej

Skontaktuj się

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Solipiwko

§

ul. Modrzejowska 11/3, 41-200 Sosnowiec

kancelaria@adwokat-solipiwko.pl

+ 48 503 948 685