KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

COVID-19: Czy lekarzowi w szpitalu przekształconym w zakaźny przysługuje 150% wynagrodzenia?

W ostatnim czasie otrzymałam bardzo dużo pytań odnoszących się do sytuacji prawnej lekarzy w obliczu koronawirusa. Najczęściej pojawiającą się wątpliwością było to, czy personel szpitala przekształconego w zakaźny, oddelegowany do walki z epidemią, powinien otrzymać 150% wynagrodzenia, jak ma to miejsce w przypadku skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

SKIEROWANIE PERSONELU MEDYCZNEGO DO PRACY

Odpowiadając na powyższe pytanie należy zwrócić uwagę, iż skierowanie personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii, o którym pisałam już wcześniej (Skierowanie personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii), odbywa się w trybie przewidzianym w art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Mamy tu do czynienia z decyzją wydawaną przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, z którą łączą się określone prawa i obowiązki. Istotne jest jednak to, że wydana w tym trybie decyzja dotyczy zawsze konkretnej osoby, wskazanej z imienia i nazwiska. 

PRZEKSZTAŁCENIE SZPITALA W ZAKAŹNY

Przekształcenie szpitala w szpital zakaźny odbywa się natomiast na podstawie przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tym przepisem wojewoda może wydać polecenie, które jest obowiązujące dla wszystkich organów administracji rządowej działających w województwie i państwowych osób prawnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

PODSUMOWANIE

Innymi słowy, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii dotyczy konkretnie oznaczonej osoby fizycznej, a polecenie wojewody odnosi się do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Oznacza to, że praca w szpitalu przekształconym w zakaźny nie jest uznawana za wykonywaną w trybie „skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii”, a tym samym nie wiąże się z nią obowiązek podwyższenia pensji pracownikom tego szpitala do 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w szpitalu.