KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Więzienie za błąd medyczny? (Tarcza 4.0)

W środowisku medycznym duże zainteresowanie budzi kwestia zaostrzenia odpowiedzialności karnej za błąd medyczny, związana z wejściem w życie Tarczy 4.0.

Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

Odpowiedzialność karna za błąd medyczny, którego skutkiem jest śmierć pacjenta, oparta jest o art. 155 Kodeksu karnego. Zgodnie z powołanym przepisem:

„kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5″.

Należy pamiętać, iż wymierzając karę sąd stosuje także inne przepisy, dotyczące zasad wymiaru kary, w tym art. 37a Kodeksu karnego. Dotychczasowa treść tego przepisu stanowiła o możliwości zastosowania – zamiast kary pozbawienia wolności –  grzywny lub kary ograniczenia wolności. Taka zamiana była dopuszczalna, jeżeli przestępstwo było zagrożone karą nieprzekraczającą 8 lat (w przypadku błędu medycznego orzeczona może być kara do 5 lat pozbawienia wolności).

 

 Co zmieniła Tarcza 4.0 ? 

Treść przepisu stanowiącego o odpowiedzialności za błąd medyczny nie uległa zmianie. Zmienił się natomiast wskazany powyżej art. 37a Kodeksu karnego. Brzmi on obecnie następująco:

Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek (§ 1). 

 Co to oznacza?

Do tej pory, sąd mógł zamienić grożącą karę pozbawienia wolności na grzywnę lub karę ograniczenia wolności w każdym przypadku popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci z art. 155 Kodeksu karnego. 

Po zmianie przepisu, możliwości w tym zakresie zostały bardzo mocno ograniczone. Sąd może wymierzyć za ww. przestępstwo karę pozbawienia wolności w granicach od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Zamiana na nieizolacyjną karę będzie mogła mieć natomiast miejsce tylko wówczas, gdy kara, która ma zostać wymierzona, nie będzie przekraczać roku.

Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że w każdym przypadku osoba, która popełni błąd medyczny pójdzie do więzienia. Sąd może bowiem warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności na dotychczasowych zasadach.

 

Adwokat Dominika Solipiwko