KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Kolejna wygrana sprawa frankowa Bank Millennium 2021

Kolejna wygrana sprawa frankowa z Bankiem Millennium przez Klientów naszej Kancelarii. Sąd po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy wydał wyrok, w którym uznał umowę kredytu indeksowanego do CHF z 2006 roku za nieważną, a tym samym uwzględnił wszystkie żądania wskazane w pozwie.

Wyrok frankowy w sprawie Banku Millennium

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w osobie SSO Joanny Kurek-Pachli w sprawie o sygn. akt II C 860/20:

✅ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 24 lipca 2006r., zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna;

✅obciążył pozwanego kosztami procesu w kwocie 6.417,00 zł.

Dlaczego Sąd uznał umowę frankową za nieważną

Sąd uznał umowę frankową za nieważną przede wszystkim dlatego, że zawierała ona niedozwolone postanowienia umowne, tzw. klauzule abuzywne. Sąd podkreślił, że umowa została skonstruowana w taki sposób, że pomimo określenia kwoty kredytu w umowie w walucie polskiej, to ani bank, ani strona powodowa nie wiedzieli w dacie zawierania umowy, jaka będzie równowartość kwoty kredytu we frankach szwajcarskich. Tymczasem to właśnie wartość w walucie CHF była kluczowa, albowiem to ona wyznaczała wysokość zobowiązania, które kredytobiorca miał spłacić.

Sąd zwrócił uwagę, że klauzula waloryzacyjna zawarta w umowie nie ma charakteru obiektywnego, a określenie świadczenia głównego zostało uzależnione od jednostronnej i arbitralnej decyzji pozwanego banku. Powódka nie miała przy tym możliwości sprawdzenia, czy bank w sposób prawidłowy umieszcza dane w swojej tabeli kursów, bo nie znała mechanizmu jej tworzenia. Nie mogła w związku z tym także kontrolować prawidłowości wyliczenia przez pozwanego wysokości rat kredytu.

Z powyższego, zdaniem Sądu, wynika, że wprowadzona do umowy klauzula waloryzacyjna nie spełnia kryterium transparentności, godzi w równowagę kontraktową stron umowy i w rezultacie stawia powódkę w znacznie gorszej niż pozwanego pozycji, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy kredytobiorcy.

Sąd podkreślił, że po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych, umowa nie może w dalszym ciągu obowiązywać. W związku z tym Sąd orzekł nieważność całej umowy. W niniejszej sprawie, po kompleksowym przeanalizowaniu swojej sytuacji i potencjalnych opcji, powódka domagała się wyłącznie ustalenia nieważności umowy i takie też rozstrzygnięcie uzyskała.

Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Dominika Solipiwko.

Zastanawiasz się czy Ty też masz szansę na wygraną z bankiem?

Każdego dnia rośnie liczba pozwów frankowych kierowanych do sądów w całej Polsce. Wydawane w tych sprawach wyroki w znacznej większości są korzystne dla Frankowiczów, co z pewnością napawa optymizmem i daje nadzieję na ostateczne pozbycie się problemu związanego z kredytem frankowym i ciągle rosnącym zadłużeniem dla osób, które wciąż zastanawiają się nad skorzystaniem z drogi sądowej. Jeżeli Ty również zastanawiasz się nad podjęciem walki z bankiem, kliknij i wypełnij poniższy formularz. Otrzymasz bezpłatną i indywidualną analizę Twojej umowy frankowej, dzięki czemu będziesz wiedział, czy masz szansę na pomyślne rozstrzygnięcie Twojej sprawy przez sąd.