KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DOMINIKA SOLIPIWKO

Wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu Deutsche Bank

Reprezentowani przez naszą Kancelarię Klienci skierowali do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o ustalenie nieważności umowy kredytu zawartej z Deutsche Bankiem oraz o zwrot wszystkich zapłaconych rat kredytu. Już po dwóch tygodniach (!) od otrzymania pozwu, Sąd wydał postanowienie o udzieleniu naszym Klientom zabezpieczenia, dzięki któremu powodowie nie muszą spłacać rat kredytu przez cały czas trwania postępowania.

Postanowienie o zabezpieczeniu Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w osobie SSO Aleksandry Błażejewska-Leoniak w sprawie o sygn. akt XXVIII C 14492/21:

udzielił zabezpieczenia roszczeniu powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu z dnia 24 lipca 2007 r. poprzez wzajemne unormowanie praw i obowiązków stron polegające na wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kapitałowo – odsetkowych w wysokościach i terminach określonych ww. umową – od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Sąd wstrzymał obowiązek spłaty rat przez kredytobiorców

W ocenie Sądu Okręgowego:

✅powodowie uprawdopodobnili roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu. Wynika to z faktu, iż w umowie nie wskazano, na podstawie jakich kryteriów bank ustalał kurs wymiany waluty obcej zarówno w momencie uruchomienia kredytu, jak i spłaty poszczególnych rat. W związku z tym kredytobiorcy nie byli w stanie określić wysokości własnego zobowiązania, ocenić skutków ekonomicznych wynikających z zawartej umowy, a także ryzyka związanego z podpisaniem umowy i oszacować realnego kosztu kredytu. Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego określenia wysokości rat kredytu. Jednocześnie prawo to nie było w żaden sposób ograniczone, co narażało powodów na nieprzewidywalne i nieograniczone ryzyko kursowe skutkujące wzrostem zobowiązań mimo wykonywania umowy zgodnie z jej treścią;

✅powodowie uprawdopodobnili interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia co do żądania ustalenia nieważności umowy. Na dzień wniesienia pozwu powodowie spłacili już na rzecz pozwanego cały otrzymany kapitał, a zatem oddalenie wniosku o zabezpieczenie oznaczałoby zezwolenie Sądu na dalsze wykonywanie potencjalnie nieważnej umowy i zwiększanie skali rozliczeń między stronami. Brak zabezpieczenia sprawi ponadto, że powodowie będą zobowiązani dalej dokonywać spłat w trakcie trwania procesu, mimo iż spłacili już kwotę przekraczającą otrzymany kapitał;

✅wstrzymanie obowiązku spłacania rat kredytu uchroni powodów przed koniecznością wytoczenia powództwa o kolejne świadczenia spełnione w toku postępowania.

Postanowienie jest prawomocne. Sprawę prowadziła adw. Dominika Solipiwko.

Zastanawiasz się czy Ty też masz szansę na wygraną z bankiem?

Spłaciłeś już bankowi cały pożyczony kapitał? Nie masz ochoty dłużej tkwić w tej niekorzystnej dla Ciebie „relacji” z bankiem? Chcesz raz na zawsze pozbyć się swojego kredytu frankowego? Jeżeli odpowiedziałeś TAK na powyższe pytania, nie czekaj. Kliknij poniżej i wypełnij formularz online dostępny na naszej stronie. Otrzymasz bezpłatną, niezobowiązującą i indywidualną analizę Twojej umowy frankowej. Dzięki temu poznasz przysługujące Ci możliwości oraz szanse na zakończenie obowiązującej od tylu lat umowy z bankiem.